İşlem uyarıları

Güvenli bir yapıştırma için gereken koşullar
Kendinden yapışkanlı bütün malzemelerde taşıyıcının yüzeyinin temiz ve kuru olması ve yüzeyde katı ya da sıvı, yağ, toz, solvent ve diğer ayırıcı maddelerin bulunmaması önemlidir.

Yapışkanlı zemin temizliği
Bunun için temizlik malzemesi olarak, kullanılmış, yani katı ya da sıvı yağ içermeyen özel benzin Exxsol DSP 60/95S ve pamuklu bir bez kullanılmasını tavsiye ederiz. Taşıyıcı malzeme, temizlikten sonra kuru bir bezle silinmeli ve iyice havalandırılmalıdır (en az 30 dakika). Plastik yüzeyler ya da cilalı yüzeyler temizlenirken temizlik öncesinde yüzeyin söz konusu temizlik malzemesini tolore edip etmediği test edilmelidir.

Yapıştırma
Örtücü malzemeyi kaldırdıktan sonra kendinden yapışkanlı ürün esnetilmeden ve gerilmeden yapıştırılmalı ve ardından (en iyisi bir rulo kullanmaktır) taşıyıcıyı üzerine bütün yüzey boyunca ve eşit
olarak basınç uygulanarak kalıcı bir şekilde tutturulmalıdır. Yapıştırıcıda hava kabarcıklarının, az yapışmış noktalarının ve kirlerin bulunmamasına dikkat edilmelidir (örneğin pamuklu eldiven kullanılabilir).

Optimal işleme sıcaklığı +18°C ile +30°C arasındadır. Yapışma sonucu ortaya çıkan bileşik ürün üzerine mekanik yüklenme ancak yaklaşık 2 saatlik bir bekleme süresinin ardından yapılabilir. +10°c altında ve +30°C üzerinde termik yükleme için ise 24 saat beklenmelidir.

Cilalı metal yüzeyler üzerine yapıştırma
Yapıştırma işleminden önce cila üreticisi tarafından belirtilen kuruma süresine uyulduğundan emin
olunmalıdır. Bu husus kısmi yüzeyler üzerine uygulanan takviye cila ve düzeltme işlemlerinde de
geçerlidir.

Örneğİn galvanİze çelİk saclar gİbİ İşlenmemİş metal yüzeyler üzerıİe yapıştırma
Yüzey üzerine yapışabilecek çekme ve lehim yağları temizlenmelidir. Yapışma zemininin temizliği başlıklı bölüme bakınız.

Plastik üzerine yapıştırma
Plastik üzerine yapıştırılacak olduğunda önce bir test yapılarak plastik yüzeyde örneğin yumuşatıcı ya da ayırıcı madde gibi yapışkan yüzeye geçebilecek ve bu yüzeyi tahrip edebilecek ya da
yumuşatabilecek unsurlar bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Mekanık tesipt
Öz ağırlığı yüksek olan, zemin özellikleri sorunlu olan, esneme yada başa türlü sıra dışı yüklenmeler bulunan ve özel emniyet koşulları gerektiren bütün ürünlerde ilave mekanik tespit araçlarının kullanılması tavsiye edilir.

Depolanabilirlik
Malzeme depolama alanına ulşatıktan sonra (+15°C ile +30°C) öncellikle direk güneş ışınına maruz kalmamalı daha sonrasında ise :

►Kendinden yapışkanlı malzemeler (SK): max. 6 ay
►Ağır folyo Cello® SBF: max. 3 ay

Depolama
Bütün keçe ürünlerimiz > 20 mm (Cello® F500, F700, F800) dikey olarak depolanmalıdır

Kendinden yapışkanlı paletlerin açılması
Kendinden yapışkanlı palet ürünleri, parçalar kesilmeden önce açılmalıdır. Bunun için yapışkan örtüsünün bütün palet boyunca havaya kaldırılması ve yeniden yerleştirilmesi gerekir. Bu, kesilen parçaların yapıştırma işleminden önce büzülmesine engel olur. Bu kesilen parçaların yapışkandan
küçülmesini engeller.

SK Malzemelerin yangın test geçerlilikleri
Kendinden yapışkanlı malzemelerin, yapışkan folyosu uygulama sırasında tamamen çıkarılmalıdır. Aksi halde ürün bilgi sayfasında yer alan yanma davranışı geçersiz sayılır.

Download İşlem uyarıları

Buradasýnýz: : Download İşleme uyarıları