Ses yalıtımı ansiklopedisi

Absorpsiyon (akustik)

Sesin az ya da çok yoğun bir şekilde başka bir enerji biçimine (ağırlıklı olarak ısı) dönüştürülmesiyle zayıflatılması ("sönümleme"). Bkz. ayrıca: "Dissipasyon".

Buradasýnýz: : Kurumsal Gürültü koruması sözlüğü