Ses yalıtımı ansiklopedisi

A değerlendirmesi

Objektif ses ölçümü sonuçlarının (birim dB) normal insanın sübjektif işitme hissine (birim dB(A)) standardize adaptasyonu. Çoğu zaman frekansa bağlı duyan normal insanın gerçekten var olan bir ses olayını nasıl algıladığını yaklaşık olarak değerlendirmek için mantıklıdır. A değerlendirmesi genel olarak daha ölçüm cihazında gerçekleşir ancak norm değerleri yardımıyla sonrada matematiksel olarak da hesaplanabilir.

Buradasýnýz: : Kurumsal Gürültü koruması sözlüğü